Rawatan Fisioterapi di Malaysia

Dewasa ini, kesedaran tentang penjagaan kesihatan  semakin meningkat di kalangan rakyat Malaysia. Salah satunya adalah berkaitan terapi fizikal atau lebih dikenali sebagai fisioterapi.

Walaupun ramai yang masih lagi mengikuti kaedah rawatan berasaskan ubat-ubatan dan pembedahan, namun fisioterapi juga dapat mengembalikan tahap kesihatan seseorang dengan cara yang tersendiri. 

Oleh kerana rawatan fisioterapi adalah unik, ianya hanya boleh dirawat oleh juruterapi yang bertauliah sahaja.

Ini bermaksud hanya mereka yang digelar jurupulih perubatan fisioterapi sahaja layak untuk merawat pesakit.

Mereka perlu memiliki syarat kelayakan utama iaitu mesti memiliki Ijazah Fisioterapi daripada mana-mana institusi yang diiktiraf oleh kerajaan atau yang setaraf dengannya.

Berikut adalah beberapa masalah kesihatan berkaitan rawatan terapi fisio:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *