Dalam kehidupan pekerjaan yang semakin sibuk dan mencabar, masalah kesihatan pekerja menjadi isu yang semakin penting. Pekerja dari pelbagai sektor, termasuk scaffolder yang terdedikasi, sering menghadapi cabaran kesihatan fizikal dan mental. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan masalah kesihatan pekerja, tuntutan Perkeso, risiko kesihatan pekerjaan seperti penyakit pekerjaan, dan keutamaan kesihatan mental di tempat kerja.

1. Tuntutan Perkeso:

Tuntutan Perkeso, atau Pertubuhan Keselamatan Sosial, adalah satu sistem yang memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecederaan atau sakit semasa menjalankan tugas pekerjaan. Bagi pekerja scaffolder yang sering terlibat dalam kerja-kerja pembinaan dan pemasangan struktur, risiko kecederaan adalah tinggi. Oleh itu, pekerja dan majikan perlu memahami prosedur tuntutan Perkeso untuk memastikan perlindungan dan faedah yang sewajarnya.

2. Scaffolder:

Scaffolder adalah pekerja yang terlibat dalam pembinaan, pemasangan, dan penyelenggaraan rangka kerja (scaffold) di tapak pembinaan. Mereka berhadapan dengan risiko kecederaan fizikal yang tinggi seperti jatuh, terkena objek yang jatuh, atau kecederaan akibat bekerja pada ketinggian. Perlindungan keselamatan seperti alat perlindungan diri (APD) dan latihan keselamatan adalah penting bagi pekerja scaffolder.

3. Kesihatan Mental di Tempat Kerja:

Kesihatan mental pekerja semakin diakui sebagai aspek penting dalam kelestarian pekerjaan. Kepentingan pengurusan stres, tekanan, dan keletihan mental tidak boleh diabaikan. Pekerja scaffolder yang terlibat dalam kerja-kerja yang mencabar fizikal juga mungkin mengalami tekanan mental yang signifikan. Majikan perlu menyediakan sokongan mental, seperti perkhidmatan kaunseling, dan memastikan persekitaran kerja yang menyokong kesihatan mental.

4. Penyakit Pekerjaan dan Pengawasan Perubatan:

Penyakit pekerjaan boleh muncul akibat pendedahan kepada bahan-bahan berbahaya atau keadaan kerja tertentu. Pengawasan perubatan yang berkala adalah penting untuk mengesan penyakit pekerjaan dengan cepat. Bagi pekerja scaffolder, pendedahan kepada bahan kimia, habuk, atau keadaan kerja di ketinggian boleh menjadi faktor risiko.

Langkah-langkah untuk Mengatasi Masalah Kesihatan Pekerja:

 1. Latihan Keselamatan dan Kesihatan:
  • Pastikan pekerja, termasuk scaffolder, menjalani latihan keselamatan atau medical surveillance dan kesihatan yang mencukupi.
  • Amalkan penggunaan APD seperti topeng, helm, dan peralatan perlindungan lain.
 2. Sokongan Kesihatan Mental:
  • Sediakan sokongan untuk kesihatan mental seperti perkhidmatan kaunseling atau program kebolehan berurusan dengan stres.
 3. Pengawasan Perubatan Berkala:
  • Jalankan pengawasan perubatan secara berkala untuk mengesan penyakit pekerjaan pada peringkat awal.
 4. Pematuhan dengan Tuntutan Perkeso:
  • Pastikan pekerja dan majikan memahami dan mematuhi prosedur tuntutan Perkeso dengan teliti.

Dengan memahami dan mengambil tindakan proaktif terhadap masalah kesihatan pekerja, kita dapat membentuk persekitaran kerja yang lebih selamat, sihat, dan berdaya maju. Perlindungan kesihatan fizikal dan mental adalah tanggungjawab bersama yang perlu diterima oleh seluruh komuniti pekerja dan majikan. Masalah Occupational disease perlu dibendung oleh majikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *